КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ФИТОЛИЗИН

Цел на проучването: Да се определи ефективността на лекарствения продукт Фитолизин.
Изследването е проведено с 20 пациенти на възраст между 7 и 60 години, които страдат от уролитиаза (6 пациенти с уретеролитиаза, 8 пациенти с едностранна или двустранна нефролитиаза и 6 пациенти след оперативно отстраняване на бъбречни камъни).
На пациентите са приложени 5g от пастата, 2-3 пъти дневно, за период от 2 седмици до 3 месеца. След лечението с Фитолизин са наблюдавани следните ефекти: намаляване на специфичното тегло на урината, изчезване на пиурия и хематурия, както и намаляване или изчезване на калциевия оксалат от седимента.
При всички изследвани пациенти се наблюдава силен диуретичен ефект, с много добра поносимост на лечението. Също така е доказано, че увеличената аквареза довежда до намалена концентрация на кристалоиди и потискане на процесите на кристализация.
Извод: Фитолизин е оценен високо относно превенцията на уролитиазата при пациенти след оперативни интервенции.

Цел на проучването: Оценка на повърхността на 61 бъбречни камъка (отстранени оперативно), подложени ин-витро на действието на разтвор от препарата Фитолизин (30 гр от лекарството и 250 мл дестилирана вода) за период от 24 часа.
При изследването е установено намаление на теглото на бъбречните камъни под влияние на действието на Фитолизин:
• eдносъставни (веделит) – от 0 до 6,1%
• двусъставни (веделит и струвит) - средно с 3,6%
• трисъставни (брушит, апатит и нюберит) - средно с 6%
• трисъставни (нюберит, брушит и калциев карбонат) - средно с 13,6%
Изводи: Повърхността на бъбречните камъни, подложени на разтваряне ин-витро с Фитолизин, са показали променени изображения в скениращия микроскоп.

Цел на проучването: Ефективността от употребата на комбинирани билкови диуретици за лечение на уролитиаза.
Направен е анализ на резултатите от лечение с комплекс от билкови продукти (Cystone, Canephron N, Solidаgo serotine, Fitolizyn) на 104 пациента с неусложнена калциева уролитиаза и преуролитиаза с продължителност 2 месеца. Диурезата и индексът на йонна активност на съединението калциев оксалат AP[CaOx] са използвани като главни критерии за оценка.
Резултатите за Фитолизин показват, че увеличава диурезата средно с 42,4% и намалява AP[CaOx] индекса средно с 28,1%. Промените в индекса започват да придобиват достоверен характер след 20-тия ден от фитотерапията.
Извод: Билковите препарати са способни да повлияят диурезата и факторите, водещи до образуването на камъни.