Настоящата политика за поверителност и предоставяне на информация има за цел да информира потребителите на уебсайта fitolizyn.bg относно начина и целите на обработване на лични данни (потенциално идентифицираща потребителите лична информация). Моля, прочетете внимателно настоящата политика за поверителност, за да разберете как събираме, използваме, съхраняваме и защитаваме вашите лични данни.

 • Какви лични данни събираме от потребителите, които посещават нашия уебсайт?

При попълване на формуляра за контакт, ще бъдете помолени да въведете вашите имена и електронен адрес.

 • Кога и с каква цел събираме и използваме личните данни?

Вашите имена и електронен адрес се събират само когато ни ги предоставите при отправяне на сигнал или запитване посредством формуляра за контакт. Използваме въведените от вас данни, с цел да се свържем с вас, когато отговаряме на ваш сигнал или запитване.

 • Как защитаваме вашите лични данни?

Вашите лични данни се съхраняват в защитена база данни на сървърите на нашия професионален доставчик на хостинг услуги, при спазване изискванията за конфиденциалност. Ние ограничаваме достъпа до вашата лични данни от страна на наши служители, освен в случаите, в които са налице разумни основания да боравят с тази информация с цел да ви бъдат предоставяни услуги или във връзка с изпълняваните работни задължения от тези служители.

Разполагаме с физически, електронни и процедурни защитни средства, които съответстват на нашите законови задължения по отношение на защитата на личните ви данни.

 • Срок на съхранение на данните

Базата данни, които се съхраняват на нашите сървъри, подлежи на текущ мониторинг и контрол за сигурност на годишна база. Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за съхранението им. Всички данни подлежат на периодично автоматично заличаване на всеки 18 месеца.

 • Използваме ли бисквитки (cookies)?

Да. „Бисквитките” са малки файлове, които сайтове и доставчици на услуги трансферират на вашето устройство през вашия интернет браузър (ако вие го позволите). Тези файлове позволяват сайтовете или доставчиците на услуги да идентифицират вашия браузър и да засичат и съхраняват различни видове данни. Използваме „бисквитки”, за да компилираме данни за трафика и използването на нашия уебсайт – така че да можем да оптимизираме работата му и да го направим още по-полезен за вас.

Вие можете сами да изберете дали да приемете „бисквитките” или не. Ако не желаете да бъдат използвани, можете да деактивирате „бисквитките“ на вашия компютър, като промените настройките в меню „Предпочитания“ или „Опции“ на вашия браузър. Ако изключите бисквитките, някои функционалности на сайта могат да бъдат ограничени.

 • Предоставяне на информация на трети страни

Ние не предоставяме вашата лична информация на трети страни, не позволяваме използването и не разкриваме личните ви данни, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от вас услуги и когато вие сте предоставили вашето съгласие за това.

 • Използване на IP адреси

Нашият уебсайт чрез трети компании, действащи от името на Полфарма България, могат да събират данни за IP адреси за целите на системното администриране и за да анализират използването на този уебсайт. Ние също така може да използваме IP адреси за идентифициране на потребителите на уебсайта, когато смятаме, че е необходимо да се осигури спазването на правилата и условията на уебсайта или, за да защитим услугите си и останалите потребители.

 • Външни линкове на трети страни

В секцията на нашия уебсайт „Купи онлайн“ ние ви предоставяме връзки към услуги на трети страни, чрез които можете да поръчате и закупите нашите продукти. Сайтовете, от които се предоставят тези услуги, са независими от нашия и се управляват под други правила за поверителност.Ние не поемаме отговорност за съдържанието на тези външни сайтове или за действията, които техните оператори предприемат, включително във връзка с обработка и защита на личните ви данни. Въпреки това, за да защитим интегритета на нашия уебсайт и на нашата услугата, можете да се свържете с нас относно вашите наблюдения и впечатления от тези външни сайтове.

 • Вашите права по отношение на личните ви данни
  • Вие имате право на достъп до личните ви данни, случай че те се обработват от нас;
  • Ако установите, че личните данни са неточни, имате право тези данни да бъдат коригирани;
  • Вие имате право да поискате изтриване на личните ви данни;
  • При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимната цел за обработване на личните ви данни, имате право на възражение или да поискате ограничаване на обработването на вашите лични данни;
  • Вие имате право да подадете жалба във връзка със злоупотреба при обработване на личните ви данни пред Комисията за защита на личните данни.
 • За връзка с нас

Ако имате въпроси или коментари във връзка с настоящата Политика за поверителност и предоставяне на информация, можете да се свържете с нас на следния електронен адрес: office.bg@polpharma.com.

Заклади Фармацевтичне Полфарма С.А. – клон България

(+359) 02 / 440 08 43

office.bg@polpharma.com